1,300,000,000 

Xe cẩu Hyundai 110XL lắp cẩu unic v343 hoặc theo yêu cầu. Xe có sẵn, lái trải nghiệm. Hồ sơ trên tay giáo ngay trong ngày.

920,000,000 

Bán xe cẩu HyunDai HD99 cũ gắn cần cẩu 3 tấn đời 2017 Xe cẩu Hyundai HD99 gắn cẩu Unic 3 tấn là dòng xe gắn cẩu loại nhẹ bán tốt nhất thị trường, ưu điểm là giá thành hợp lý, chất lượng cao và linh hoạt trong vận hành. Thông Tin Xe Cẩu Hyundai [...]

950,000,000 

Bán xe cẩu Hyundai HD120 cũ gắn cần cẩu A344 3 khúc đời 2017 Xe cẩu Hyundai HD120 cũ gắn cẩu Unic 3 tấn là dòng xe gắn cẩu loại trung bán tốt nhất thị trường, ưu điểm là giá thành hợp lý, chất lượng cao và linh hoạt trong vận hành. Thông Tin Xe [...]

580,000,000 

Bán xe cẩu Hyundai HD65 cũ gắn cần cẩu 3 tấn 3 khúc đời 2017 Xe cẩu Hyundai HD65 cũ gắn cẩu 3 tấn là dòng xe gắn cẩu tải nhẹ bán tốt nhất thị trường, ưu điểm là giá thành hợp lý, chất lượng cao và linh hoạt trong vận hành. Thông Tin Xe [...]

550,000,000 

Bán xe cẩu Hyundai HD72 cũ gắn cần cẩu 3 tấn  đời 2008 Xe cẩu Hyundai HD72 cũ gắn cẩu Unic A343 là dòng xe gắn cẩu tải cao bán tốt nhất thị trường, ưu điểm là giá thành hợp lý, chất lượng cao và linh hoạt trong vận hành. Thông Tin Xe Cẩu Hyundai [...]

Số điện thoại