DANH SÁCH XE CẨU CỦ ĐANG BÁN THÁNG 9 NĂM 2023

Liên hệ

Khuyến mãi
  • Tặng định vị phù hiệu
  • Tặng bảo hiểm dân sự
  • Cơ hội nhận ngay IP X

  Hotline: 0909.520.532
  Mail: Ototai247h@gmail.com

🚛 Chuyên Mua Bán Xe Cẩu Củ Giá Rẻ, Uy Tín – Bán Cần Cẩu Bãi Chất Lượng

Xe Cẩu Cũ
Xe Cẩu Cũ

🔰🔰 🔰 DANH SÁCH XE CẨU CŨ ĐANG BÁN 🔰🔰🔰

🔱 Xe Cẩu Hyundai N250SL đời 2019 cẩu V230 3 khúc 

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng : 4995 kg – Tải trọng cho phép chở: 1700 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 3m8 – Ngang 1m78

Cần cẩu : Unic V230 3 khúc

🔱 Xe Cẩu Isuzu đời 2016 gắn cẩu V230 3 khúc

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 4990 kg. – Tải trọng cho phép chở: 1450 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 3m8 – Ngang 1m76

Cần cẩu:  Unic V230 3 khúc

🔱 Xe Cẩu Hyundai HD72 đời 2014 cẩu V340, 3 khúc 

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 6960 kg – Tải trọng cho phép chở: 2450 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 4m4 – Ngang 2m06

Cần cẩu: Unic 330 3 khúc 

🔱 Xe Cẩu Fuso đời 2019 cẩu V340, 3 khúc 

Thông tin xe cẩu 

Tổng tải trọng: 6500 kg – Tải trọng cho phép chở: 2200 kg

Kích thước thùng lọt lòng: dài 3m8 – Ngang 1m8

Cần cẩu: Unic V340 3 khúc

🔱 Xe Cẩu Fuso đời 2019 cẩu V340 4 khúc 

Tổng tải trọng: 6500 kg – Tải trọng cho phép chở: 2000 kg

Kích thước thùng lọt lòng: dài 3m8 – Ngang 1m8

Cần cẩu: Unic V340 4 khúc

🔱 Xe Cẩu Fuso đời 2015 cẩu V370 4 khúc

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 8200 kg – Tải trọng cho phép chở: 3450 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 5m – Ngang 2m05

Cần cẩu: Unic 370 4 khúc 

🔱 Xe Cẩu Hino đời 2017 cẩu V370 4 khúc

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 8500 kg – Tải trọng cho phép chở: 3450 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 5m – Ngang 2m

Cần cẩu: Unic 370 4 khúc 

🔱 Xe Cẩu HYundai đời 2011 cẩu Tanado Z500 3 khúc

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 8500 kg – Tải trọng cho phép chở: 3450 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 6m – Ngang 2m2

Cần cẩu: Tanado Z500 3 khúc

🔱 Xe Cẩu Hino đời 2019 cẩu V340 3 khúc

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 8500 kg – Tải trọng cho phép chở: 2450 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 5m – Ngang 2m

Cần cẩu: Unic 340 3 khúc 

🔱 Xe Cẩu HD650 đời 2017 cẩu Unic V340, 3 khúc

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 10600 kg – Tải trọng cho phép chở: 4950 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 4m3 – Ngang 2m

Cần cẩu:  Unic V340 3 khúc

🔱 Xe Cẩu Fuso đời 2017 cẩu Unic V500, 3 khúc

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 11600 kg – Tải trọng cho phép chở: 5800 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 6m – Ngang 2m2

Cần cẩu:  Unic V500 3 khúc

🔱 Xe Cẩu Hino FC đời 2013 cẩu unic 330 3 khúc 

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 10600 kg – Tải trọng cho phép chở: 4700 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 6m1 – Ngang 2m35

Cần cẩu: Unic 330 3 khúc

🔱 Xe Cẩu Hino FC đời 2016 cẩu unic 370 3 khúc 

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 10600 kg – Tải trọng cho phép chở: 4600 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 5m – Ngang 2m3

Cần cẩu: Unic 370 3 khúc

🔱 Xe Cẩu Hino FC đời 2016 cẩu unic 340 3 khúc, có chân tú sau

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 10600 kg – Tải trọng cho phép chở: 4600 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 6m1 – Ngang 2m35

Cần cẩu: Unic 340 3 khúc

🔱 Xe Cẩu Hino FC đời 2017 cẩu unic 340 4 khúc 

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 10600 kg – Tải trọng cho phép chở: 4650 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 6m1 – Ngang 2m35

Cần cẩu: Unic 340 4 khúc

🔱 Xe Cẩu Hino FC đời 2018 cẩu unic 340 3 khúc 

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 10600 kg – Tải trọng cho phép chở: 4600 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 6m1 – Ngang 2m35

Cần cẩu: Unic 340 4 khúc

🔱 Xe Cẩu Hino FC đời 2019 cẩu unic 340 4 khúc 

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 11000 kg – Tải trọng cho phép chở: 4850 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 6m1 – Ngang 2m35

Cần cẩu: Unic 340 4 khúc

🔱 Xe Cẩu Hino FC đời 2020 cẩu unic 340 5 khúc 

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 11000 kg – Tải trọng cho phép chở: 4600 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 6m1 – Ngang 2m35

Cần cẩu: Unic 340 5 khúc

🔱 Xe Cẩu Hino FG đời 2014 cẩu Soosan 330 4 khúc

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 15000 kg – Tải trọng cho phép chở: 6600 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 6m6 – Ngang 2m3

Cần cẩu: Soosan 330 4 khúc

🔱 Xe Cẩu Hino FG đời 2014 cẩu Soosan 513, 3 khúc

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 15000 kg – Tải trọng cho phép chở: 6600 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 6m6 – Ngang 2m3

Cần cẩu: Soosan 513 3 khúc

🔱 Xe Cẩu Hino FG đời 2016 cẩu Unic 360 4 khúc

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 15000 kg – Tải trọng cho phép chở: 6600 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 6m6 – Ngang 2m3

Cần cẩu: Unic 360 4 khúc

🔱 Xe Cẩu Hino FG đời 2019 cẩu Unic 550, 6 khúc

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 16000 kg – Tải trọng cho phép chở: 6450 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 8m1 – Ngang 2m3

Cần cẩu: Unic 550 6 khúc

🔱 Xe Cẩu Thaco Olin 3,5 tấn/2016 cẩu Soosan 334

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng:  Tải trọng cho phép chở: 2450 kg

Kích thước thùng lọt lòng: dài 5m1

Cần cẩu: Soosan 330 4 khúc 

🔱 Xe Cẩu Isuzu đời 2020 cẩu V340 4 khúc 

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 11000 kg – Tải trọng cho phép chở: 5100 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 6m08 – Ngang 2m35

Cần cẩu: Unic 340 4 khúc

🔱 Xe Cẩu Hyundai HD210 đời 2014 cẩu Unic V500 4 khúc 

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 24000 kg – Tải trọng cho phép chở: 11500 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 6m5 – Ngang 2m2

Cần cẩu: Unic 500 4 khúc

🔱 Xe Cẩu Hyundai HD210 đời 2017 cẩu Palfinger PK15500 ( 6 tấn) 4 khúc 

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 24000 kg – Tải trọng cho phép chở: 10.400 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 6m35 – Ngang 2m2

Cần cẩu: Palfinger PK15500 ( 6 tấn) 4 khúc 

🔱 Xe Cẩu Hino FL đời 2017 cẩu V500, 4 khúc 

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 24000 kg – Tải trọng cho phép chở: 14200 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 6m95 – Ngang 2m35

Cần cẩu: Unic 500 4 khúc

🔱 Xe Cẩu Hino FL đời 2015 cẩu Tanado 820, 5 khúc 

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 24000 kg – Tải trọng cho phép chở: 11.700 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 8m – Ngang 2m3

Cần cẩu: Tanado 820, 5 khúc 

🔱 Xe Cẩu Hino FL đời 2017 cẩu Soosan 860 ( 8 tấn) 7 khúc 

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 24000 kg – Tải trọng cho phép chở: 10.700 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 8m – Ngang 2m3

Cần cẩu: Soosan 860 ( 8 tấn) 7 khúc 

🔱 Xe Cẩu Hino FL đời 2019 cẩu V500, 3 khúc 

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 24000 kg – Tải trọng cho phép chở: 13200 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 6m95 – Ngang 2m35

Cần cẩu: Unic 500 3 khúc

🔱 Xe Cẩu Hyundai đời 2018 cẩu Kanglim 2605 ( 12 tấn) 5 khúc 

Thông tin xe cẩu

Tổng tải trọng: 24000 kg – Tải trọng cho phép chở: 13200 kg

Kích thước thùng lọt lòng: Dài 6m95 – Ngang 2m35

Cần cẩu: Kanglim 2605 ( 12 tấn) 5 khúc 

👉 Nhận Cải Tạo, Đóng Thùng Lắp Cẩu Theo Yêu Cầu
🤙 Tư Vấn & Báo Miễn Phí 24/7
✳️ Hỗ Trợ Rút Hồ Sơ Gốc – Vay Vốn Ngân Hàng.
✳️ Xem xe tại: 28/1 Quốc lộ 1A, P. Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh (Gần UBND quận 12)
Liên hệ : 0909 520 532 gặp Khanh 
Số điện thoại