Xe Cẩu Cũ
Liên hệ

Bán xe cẩu Hino FG cũ gắn cần cẩu 5 tấn 4 khúc đời 2021 Xe cẩu Hino FG tấn cũ gắn cẩu Tadado Z500 là dòng xe gắn cẩu tải cao bán tốt nhất thị trường, ưu điểm là giá thành hợp lý, chất lượng cao và linh hoạt trong vận hành. Thông Tin [...]

920,000,000 

Bán xe cẩu HyunDai HD99 cũ gắn cần cẩu 3 tấn đời 2017 Xe cẩu Hyundai HD99 gắn cẩu Unic 3 tấn là dòng xe gắn cẩu loại nhẹ bán tốt nhất thị trường, ưu điểm là giá thành hợp lý, chất lượng cao và linh hoạt trong vận hành. Thông Tin Xe Cẩu Hyundai [...]

950,000,000 

Bán xe cẩu Hyundai HD120 cũ gắn cần cẩu A344 3 khúc đời 2017 Xe cẩu Hyundai HD120 cũ gắn cẩu Unic 3 tấn là dòng xe gắn cẩu loại trung bán tốt nhất thị trường, ưu điểm là giá thành hợp lý, chất lượng cao và linh hoạt trong vận hành. Thông Tin Xe [...]

580,000,000 

Bán xe cẩu Hyundai HD65 cũ gắn cần cẩu 3 tấn 3 khúc đời 2017 Xe cẩu Hyundai HD65 cũ gắn cẩu 3 tấn là dòng xe gắn cẩu tải nhẹ bán tốt nhất thị trường, ưu điểm là giá thành hợp lý, chất lượng cao và linh hoạt trong vận hành. Thông Tin Xe [...]

550,000,000 

Bán xe cẩu Hyundai HD72 cũ gắn cần cẩu 3 tấn  đời 2008 Xe cẩu Hyundai HD72 cũ gắn cẩu Unic A343 là dòng xe gắn cẩu tải cao bán tốt nhất thị trường, ưu điểm là giá thành hợp lý, chất lượng cao và linh hoạt trong vận hành. Thông Tin Xe Cẩu Hyundai [...]

590,000,000 

Bán xe cẩu Isuzu 1.45 Tấn cũ gắn cần cẩu V233 đời 2016 Xe cẩu Isuzu 1.45 tấn gắn cẩu Unic V233 tấn là dòng xe gắn cẩu loại nhẹ bán tốt nhất thị trường, ưu điểm là giá thành hợp lý, chất lượng cao và linh hoạt trong vận hành. Thông Tin Xe Cẩu Isuzu [...]

Liên hệ

Bán xe cẩu Mitsubishi Fuso 2.5 tấn cũ gắn cần cẩu 3 tấn 4 khúc đời 2014 Xe cẩu Mitsubishi Fuso 2.5 tấn cũ gắn cẩu Unic 3 tấn là dòng xe gắn cẩu loại nhẹ bán tốt nhất thị trường, ưu điểm là giá thành hợp lý, chất lượng cao và linh hoạt trong vận hành. [...]

350,000,000 

Bán xe cẩu Thaco 2 tấn cũ gắn cần cẩu 3 tấn 3 khúc đời 2017 Xe cẩu Thaco 2 tấn cũ gắn cẩu 3 tấn là dòng xe gắn cẩu tải nhẹ bán tốt nhất thị trường, ưu điểm là giá thành hợp lý, chất lượng cao và linh hoạt trong vận hành. Thông [...]

Liên hệ

Bán xe cẩu Thaco Auman 7 tấn cũ gắn cần cẩu 7 tấn đời 2017 Xe cẩu Thaco Auman 7 tấn cũ gắn cẩu Soosan 735 là dòng xe gắn cẩu tải cao bán tốt nhất thị trường, ưu điểm là giá thành hợp lý, chất lượng cao và linh hoạt trong vận hành. Thông [...]


Ô tô Tải 247 - Đơn Vị Mua Bán Xe Cẩu Củ Giá Tốt Nhất Việt Nam.
Số điện thoại