Những Điểm Mới Cần Lưu Ý Khi Đăng Ký Xe Ô tô Từ Ngày 1/8

Những Điểm Mới Cần Lưu Ý Khi Đăng Ký Xe Ô tô Từ Ngày 1/8

Đổi màu biển số xe kinh doanh vận tải, sinh viên ngoại tỉnh không còn được đăng ký xe Hà Nội hay không có giấy tờ mua bán vẫn có thể sang tên xe,… là một số điểm mới sẽ áp dụng từ 1/8. Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an về Quy định quy […]

Số điện thoại