Quy Định Về Biển Số Xe Ô tô Mới Từ Ngày 1 tháng 8

quy định biển số xe ô tô

Bắt đầu từ ngày 1/8/2020 khi Thông tư 58/2020 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành, quy định về các loại biển số xe cũng có sự thay đổi nhất định so với trước đây. Theo đó, người dân có thể phân biệt các loại biển số xe mới từ 1/8/2020 theo những […]

Số điện thoại